ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐชยา ทะยะสุทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :66 หมู่ 12 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
Telephone :0933024419
Email :cctcacth@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา